Bygging er vedtatt for boligprosjektet Kulås Hage

Oppstart rivearbeider er i starten av april.

 
 

Kontakt

FagerStad AS
,

E-mail: post@fagerstad.no