Byråd for byutvikling ønsker flere prosjekter som Sæter torg

Byråd for byutvikling Rasmus Reinvang trekker frem vårt boligprosjekt på Nordstrand, Sæter torg, som et prosjekt som gir noe tilbake til nærmiljøet. Reinvang vil ha mer av dette, og det skal Fagerstad gi han.

Rasmus Reinvang

Mens kritikken hagler mot boligutbyggingen i Oslo, mener Reinvang at vi kan hvis vi vil. Han viser til Sæter torg som et eksempel på et vellykket boligprosjekt, – både i form av tilbud som gjør at folk ikke må dra til sentrum, og leiligheter som skaper variasjon i et typisk småhusområde. Videre sier han at torget er trivelig med gode solforhold rett ved et trikkestopp. «Et strålende eksempel på at vi kan få til byutvikling i ytre by», ifølge Reinvang.