Estate Nyheter har omtalt boligprosjektet Kulås Hage