FagerStad medlem av Grønn Byggallianse

FagerStad ble medlem av Grønn Byggallianse i januar 2022. Vi ønsker å bidra til at bygge- og eiendomsbransjen får et økt fokus på bærekraft.

FagerStad jobber med å tydeliggjøre sin miljøstrategi og gjennomførte i den forbindelse et bærekraftsseminar for alle ansatte i mai. Foredragsholdere var Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse og Anders Granli i DRMA Arkitekter. Granli er arkitekt for boligprosjektet i Øvre Strandgate 5 i Drammen som skal BREEAM-sertifiseres. Det var et veldig lærerikt seminar, og takk til to meget kompetente foredragsholderne.