Kontakt

Et tett sammensatt team innen ulike deler av eiendomsutvikling sikrer riktig kompetanse inn mot hvert enkelt prosjekt. Vår arbeidsmetodikk gjenspeiles i stor grad av delaktighet på tvers av organisasjonen.

Kontor og administrasjon

971 64 338

Økonomi og Finans

906 07 013

Salg og Marked

466 34 369

Økonomi og Finans

917 45 023

Prosjektutvikling

990 03 718

Prosjektutvikling

906 83 083

Prosjektutvikling

414 61 000

Kontakt

FagerStad AS
,

E-mail: post@fagerstad.no