Kontakt

Et tett sammensatt team innen ulike deler av eiendomsutvikling sikrer riktig kompetanse inn mot hvert enkelt prosjekt. Vår arbeidsmetodikk gjenspeiles i stor grad av delaktighet på tvers av organisasjonen.

Prosjektutvikling

414 61 000

Økonomi og Finans

917 45 023

Prosjektutvikling

990 03 718

Prosjektutvikling

932 33 667

Prosjektutvikling

906 83 083

Salg og Marked

466 34 369

Økonomi og Finans

976 73 249

Økonomi og Finans

906 07 013

Kontor og administrasjon

971 64 338

Kontakt

FagerStad AS
,

E-mail: post@fagerstad.no