Norges største boligutviklere

Så var det vår tur blant boligutviklerne!

SæterSenter__0070-Edit

Estate Nyheter skrev nylig en fin liten sak om oss, og noen av våre prosjekter og visjoner. FagerStad har i dag omlag 2.000 boliger under utvikling, i tillegg kommer prosjektene som er en følge av Telenor-porteføljen vi nylig var med å erverve.

Vi er langsiktige i prosessene, og tilstreber å være posisjonert med prosjekter i ulike sykluser, slik at vi over tid kan tilpasse salg og gjennomføring av prosjektene når markedet er godt. Videre er vi genuint opptatt av stedsutvikling som tilfører nærmiljøene gode og ønskede kvaliteter.

Les mer i linken under.