Om oss

FagerStad er et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap som hovedsakelig fokuserer på prosjekter innen handel og bolig.

Siden etableringen i 1995 har vi gjennomført drøyt 45 prosjekter, levert 50.000 kvm næringslokaler og et betydelig antall boliger, hovedsakelig i Østlandsområdet.

Vi har en gjennomgående langsiktighet i våre prosjekter der vi i samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunn utvikler gode og stedstilpassede bygg. Vi tar ansvar for hele prosessen fra uregulert tomt frem til ferdig overlevert bygg og senere eventuelt realisasjon.

Vi samarbeider ofte med grunneiere, handelshus eller finansielle aktører, men vi har alltid en aktiv og styrende rolle i prosjektutviklingen.

FagerStad er en forutsigbar og trygg samarbeidspartner.

Kontakt

FagerStad AS
,

E-mail: post@fagerstad.no