visual-2

Om oss

FagerStad er et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap som hovedsakelig fokuserer på prosjekter innen bolig og næring.

Vi har en gjennomgående langsiktighet i våre prosjekter, der vi i samarbeid med lokale myndigheter og lokalsamfunn utvikler gode, bærekraftige og stedstilpassede løsninger. Vi tar ansvar for hele prosessen fra uregulert tomt frem til ferdig overlevert bygg og senere eventuelt realisasjon. Våre samarbeidspartnere består av grunneiere, eiendomsaktører, handelshus så vel som finansielle aktører, og vi tar vanligvis en aktiv og styrende rolle i prosjektutviklingen.

031 Prosjekter
02 000 Boliger
060 Ferdigstilte prosjekter
050 000 Kvm Næring

Hvem er vi

FagerStad er et uavhengig og partnereid eiendomsutviklingsselskap som ble etablert i 1995. Vi fokuserer hovedsakelig på utvikling av eiendomsprosjekter innen bolig og næring.

Over tid har vi gjennomført drøyt 50 prosjekter, levert 50.000 kvm næringslokaler og et betydelig antall boliger, primært i Østlandsområdet.

Bærekraft

FagerStad er opptatt av langsiktighet og troverdighet. Våre løsninger skal bestå i lang tid, og vi søker stadig en mer energieffektiv prosjektutvikling med gode miljøløsninger og bærekraftige materialer.

Hensynet til langsiktig bærekraft griper inn i hele livssyklusen, fra prosjektering til avhending. Dette får konsekvenser for en rekke avgjørelser både før, under og etter prosjektarbeidet. Alt fra lokasjonsvalg til materialer og arbeidsmetodikk blir dermed gjenstand for nøye vurderinger.

Våre verdier og tankesett

Vår virksomhet er forankret i et sterkt ønske om å samarbeide, lytte og å delta i en stimulerende og morsom arbeidsdag. I tillegg ønsker vi å opptre anstendig og ordentlig i alle relasjoner. Derfor legger vi vekt på å ha tidlig dialog med de ulike interessentene i våre prosjekter, slik at synspunkter kommer frem så raskt som mulig. Med det får vi tid til å finne løsninger som ivaretar alle berørte parter og bidrar til lokalsamfunnet på en positiv måte.

Tidlig involvering

Ved å invitere involverte parter inn i en tidlig fase, legger vi til rette for innsikt fremfor usikkerhet blant naboer og andre som har interesse i prosjektet. Omfattende eiendomsprosjekter griper inn i lokalsamfunnets hverdag, og vi har som ambisjon at disse konsekvensene skal bli så få og små som mulig.

Gjennomføring

I gjennomføringsfasen foretrekker vi  – og benytter kjente og godt etablerte samarbeidspartnere. For oss er et åpent og tillitsfullt samarbeidsklima viktig, både med banker, eiendomsmeglere, arkitekter, konsulenter og entreprenører.

Som investor og utvikler ser vi stadig nye muligheter, og vi tar ansvar for å realisere dem. Utviklingen skjer i samarbeid med lokale krefter, slik at vi sammen kan komme frem til gode og stedstilpassede løsninger. Dette har gitt oss et omdømme som en inkluderende, forutsigbar og trygg samarbeidspartner.