Planene for Rødtvet klare

Bystyret besluttet å fastsette planprogrammet med VPOR for Rødtvet i møtet den 27. april 2022.

I fem år har kommunen jobbet med de overordnede planene for dette området, som ligger sentralt til rett ved Rødtvet t-banestasjon. Rødtvet skal bli et boligområde med ulike boligtyper, en variasjon av møteplasser og et lokalt handels- og tjenestetilbud. Veiene og gatene skal opparbeides slik at det tilrettelegges bedre for fotgjengere og syklister. Det skal komme nye parker som et supplement til dagens friområder, og turvei D15 skal gå gjennom området og i bro over Trondheimsveien til Bredtvet. Videre skal det bygges en ny barnehage og en flerbrukshall.

FargerStad kan nå endelig starte detaljreguleringen for våre to eiendommer i Kakkelsovnskroken 1 og 2.