Bekkestua Handelshus

Under utvikling og forvaltning

Utvikling av sentrumseiendom på Bekkestua

FagerStad eier Bekkestua Handelshus sammen med en partner. Eiendommen er på 4 500 m² og har en attraktiv beliggenhet rett ved t-banestasjonen og bussterminalen på Bekkestua i Bærum. Eiendommen er leid ut til dagligvare, treningssenter og annen lokal handel og tjenesteyting.

Viken fylkeskommune har vedtatt at dagens bussterminal skal tilrettelegge for å ivareta elektriske leddbusser innen 2025. FagerStad eier parkeringshuset under bussterminalen og ønsker i samarbeid med Viken fylkeskommune å se på en felles utvikling.

Andre prosjekter