Brick

Under utvikling og forvaltning

Brick-porteføljen omfatter 85 eiendommer over hele Norge

Brick-porteføljen omfatter 85 eiendommer over hele Norge, som ble kjøpt samlet fra Telenor i 2020. Felles for eiendommene er at Telenor sitt arealbehov vil bli redusert over de neste årene, og samtidig som Telenor sine areal begrenses kan fristilte areal utvikles til andre formål. Fremtidig bruk kan være enten handel, lager, kontor eller bolig.

Prosjektet er ervervet sammen med Fredensborg Bolig AS og NorgesGruppen Eiendom AS. FagerStad har hovedansvar for forvaltning av eiendommene, og i tillegg utviklingsansvar for et utvalg av eiendommene.

Andre prosjekter