Brick

Under utvikling

Brick-porteføljen omfatter 85 eiendommer over hele Norge

Brick-porteføljen omfatter 85 eiendommer over hele Norge. Felles for eiendommene er at Telenor sin virksomhet gradvis skal fases ut de neste 5 årene. Etter hvert som Telenor sin virksomhet begrenses, skal eiendommene utvikles til andre formål. FagerStad har et hovedansvar for forvaltning og utvikling av eiendommene. Fremtidig bruk kan være enten handel, kontor eller bolig.

Prosjektet er ervervet sammen med Fredensborg Bolig AS og NorgesGruppen Eiendom AS

Andre prosjekter