Brick-porteføljen

Under utvikling og forvaltning

Brick-porteføljen omfatter 85 eiendommer over hele Norge

Brick-porteføljen omfatter 85 eiendommer over hele Norge, og ble kjøpt fra Telenor i 2020. I forbindelse med nedleggingen av kobbernettet i Norge vil Telenor har et betydelig lavere arealbehov fremover. I løpet av noen år kan derfor eiendommene utnyttes til andre formål som bolig, handel, kontor eller lager.

Porteføljen er ervervet sammen med Fredensborg, Fredensborg Bolig, NorgesGruppen Eiendom og Johan Johannson Eiendom. FagerStad har hovedansvar for forvaltning av porteføljen, i tillegg til utviklingsansvar for et utvalg av eiendommene.

Andre prosjekter