Frost porteføljekjøp

Ferdigstilt

Porteføljen av 58 eiendommer kjøpt i 2017

Frost-porteføljen ble kjøpt i 2017 av ICA Norge. Porteføljen bestod av 58 eiendommer landet rundt. I tillegg til å være på eiersiden har FagerStad hatt ansvar for utviklingsprosjektene i porteføljen.

Porteføljen ble kjøpt sammen med UNION Gruppen AS.

Andre prosjekter