Hauketo

Under utvikling

Møteplassen ved Hauketo stasjon

Vår eiendom ligger tett på Hauketo stasjon som tar deg med tog til Oslo S på 10 minutter. Hauketo er et område i utvikling og er definert som et satsningsområde i knutepunktstrategien til Oslo kommune. Eiendommen er i dag en ubebygd tomt hvor det skal bygges et kombinert bolig- og næringsbygg. Det legges vekt på trivsel ute og inne for å skape møteplasser og et nytt lokalsenter på Hauketo med nødvendig nærings- og servicetilbud.

Andre prosjekter