Jacobs på Holtet

Under utvikling

Holtet skal igjen bli en attraktiv møteplass

Holtet skal igjen bli en attraktiv møteplass!

FagerStad utreder mulighetene for utvikling og fornyelse av kvartalet rundt Mathuset Jacob’s på Holtet. Ambisjonene og kvalitetskravene er høye for prosjektet. Nye butikk- og servicefunksjoner, kultur, helserelatert virksomhet og boliger vurderes i tilknytning til Mathuset Jacob’s. Reiulf Ramstad Arkitekter er engasjert for å bistå oss i utredningsfasen.

Vårt mål er å styrke identiteten til Holtet som en attraktiv og moderne lokaldestinasjon, med Mathuset Jacob’s i sentrum. Sentralt i disse planene står et nytt torg. Prosjektet samarbeider med Bekkelaget skole for å sikre trygge skoleveier og utvidelsesmuligheter for skolen.

Prosjektet utvikles i samarbeid med NorgesGruppen Eiendom AS.

Andre prosjekter