Øvre Strandgate 5 i Drammen

Under utvikling

Boligprosjekt midt i Drammen sentrum

Øvre Strandgate 5 ligger rett ved eleven i Drammen sentrum, og er en del av Brick-porteføljen. Eiendommen er på 2,1 daa og benyttes i dag som kontor og teknisk drift for Telenor. Det planlegges for 35-40 boenheter med variasjon i størrelse og utforming fra ca 40-100 m² og fra 2- til 4-roms leiligheter. I tillegg vil det bli noe utadrettet næring på gateplan. Eiendommen skal detaljreguleres, og arkitekt er DRMA AS.

Andre prosjekter