Rødtvet – Groruddalen

Under utvikling

Et flott bolig- og næringsprosjekt med Rødtvet stasjon og Lillomarka som nærmeste nabo

Som nærmeste nabo til både Rødtvet t-banestasjon og Lillomarka ligger Kakkelovnskroken 1 og 2. Eiendommene skal transformeres til tidsriktige og funksjonelle leiligheter med hyggelige uterom og et lokalt handels- og tjenestetilbud. Området skal utvikles med utgangspunkt i planprogrammet med VPOR for Rødtvet (veiledende plan for offentlige rom). Det vil bli opparbeidet veier og gater som tilrettelegges for fotgjengere og syklister, og nye parker som supplement til dagens friområder. Turvei D15 skal gå igjennom området og i bro over Trondheimsveien til Bredtvet. Videre skal det bygges ny flerbrukshall, handelsarealer, strøksnæring og fellesarealer til beboerne.

Prosjektet er under detaljregulering og gjennomføres på vegne av Groruddalen Eiendomsinvest AS.

Andre prosjekter