Søndre Mysen

Under utvikling

Søndre Mysen Gård utvikles til boligformål

Rett øst for Mysen sentrum ligger gamle Søndre Mysen gård. FagerStad jobber med utviklingen av området til boligformål i tråd med kommuneplanen. Det er planlagt flotte og moderne rekkehus i et område med gode uterom for lek og trivsel.

Sammen med Menighetens Barnehage jobbes det også med å etablere en barnehage i tilknytning til boligområdet. Dette for å sikre nok barnehageplasser til et stadig økende ønske om plasser sentralt i Mysen.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale grunneiere.

Andre prosjekter