Tjensvolltorget

Under utvikling

Nye nærings og servicefunksjoner, torg og møteplasser, moderne leiligheter

FagerStad skal utvikle Tjensvolltorget, som ligger sentralt i Stavanger mellom sentrum og Madla. Deler av dagens bygningsmasse er planlagt erstattet med nye servicefunksjoner, torg og møteplasser, moderne næringsvirksomhet og leiligheter i etasjene over. Torget skal bli det nye møtepunktet i området og håndplukkede næringsaktører skal få drive sin virksomhet rundt dette.

Området rundt består hovedsakelig av eldre bebyggelse. Med dette prosjektet vil innbyggerne på Tjensvoll få muligheten til å sikre seg moderne leiligheter med god og tidsriktig standard, samtidig som at stedsutviklingen av torg og fellesfunksjoner skal fremheve samhold og attraktivitet i bydelen forøvrig.

Andre prosjekter