FagerStad er deleier i investorkonsortiet som har kjøpt 85 utviklingseiendommer fra Telenor

FagerStad får en aktiv rolle i store deler av porteføljen.

Brick

FagerStad har sammen med Johan Johannson, NorgesGruppen, Fredensborg og Fredensborg Bolig kjøpt en portefølje bestående av 85 utviklingseiendommer av Telenor og Telenor Pensjonskasse.

FagerStad får en aktiv rolle i porteføljen med hovedansvar for forvaltning og forretningsførsel. Utvikling vil bli utført i samarbeid med Fredensborg Bolig.